Список:
Total , Mr. Tim, Leo_Obnimator2000, yowheina, I.M.

Принята, Отклонена (снята), Отправленна на правки